-->

Des de fa uns mesos el Banc del Aliments està rebent cada cop més oferiments d’empreses disposades a fer donacions d’aliments refrigerats o congelats.
Amb la finalitat de fer accessibles aquests aliments als beneficiaris de les nostres Entitats Receptores, el Banc dels Aliments posà en marxa el repartiment d’aliments refrigerats i congelats. Tanmateix, per poder millorar aquest programa de la xarxa de fred, s’ha començat a equipar a les Entitats idònies per rebre aquets aliments amb congelador o frigorífic.
Els aliments son entregats gratuïtament en el domicili de cada Entitat mitjançant una xarxa de transport frigorífics adequats. A la vegada que està repartint bosses isotèrmiques per als congelats i/o refrigerats.

Tornar al llistat