-->

Programes i campanyes

Un dels dos eixos bàsics de l’actuació del Banc dels Aliment és el de combatre el malbaratament alimentari. El Banc dels Aliments és pioner en aquesta tasca a Catalunya, ja que ho porta fent des de fa més de 30 anys.

Per fer aquesta tasca, té establerts diversos Programes de recuperació d'aliments en els diferents canals de producció, distribució i centres de consum d’aliments. Es recupera i s’aprofiten els aliments, sempre que compleixin els requisits de seguretat alimentària establerts.

El Banc dels Aliments impulsa la creació de la infraestructura de fred tant a les nostres instal·lacions com, i sobre tot, a les entitats. La Xarxa de fred, refrigeració i congelació, permet eixamplar la gama de productes alimentaris a distribuir, amb aliments que acostumen a tenir un gran contingut nutritiu; també contribueix a conservar i per tant, allargar la vida dels productes frescos.

Per a gestionar les donacions de productes refrigerats i congelats i amb la finalitat de fer accessibles aquests aliments als beneficiaris de les nostres Entitats Receptores, el Banc dels Aliments va posar en marxa un programa específic per aquests tipus de producte.

Tanmateix, per poder millorar aquest programa de la xarxa de fred, el BdA contribueix a equipar a les Entitats idònies per rebre aquets aliments, amb congeladors i frigorífics. A la vegada que s’ha dotat de bosses isotèrmiques per facilitar el transport d’aquests aliments congelats i/o refrigerats, a distàncies inferiors a dues hores de desplaçament.

Els aliments son entregats gratuïtament en el domicili del BdA, i quan es fa necessari, es transporta al domicili de les entitats, mitjançant transport frigorífics adequat, per no trencar la cadena de fred.

El Banc dels Aliments organitza i potencia campanyes i actes solidaris dirigits a la ciutadania per captar aliments, sent el Gran Recapte el més conegut.

 • El Gran Recapte d'Aliments

  El Gran Recapte és un dels moviments ciutadans d’acció solidària més important que hi ha actualment a Catalunya.

  El Gran Recapte d'Aliments és una campanya, que consisteix en mobilitzar a la ciutadania per a que facin…

  Veure més [+]

 • La xarxa del fred

  Des de fa uns mesos el Banc del Aliments està rebent cada cop més oferiments d’empreses disposades a fer donacions d’aliments refrigerats o congelats.
  Amb la finalitat de fer accessibles aquests aliments als beneficiaris de les nostres Entitats Receptores, el Banc…

  Veure més [+]

 • Programa de fruites i hortalisses de retirada de mercat (SERMA)

  A fi d’estabilitzar els mercats i mantenir un nivell de rendibilitat pels agricultors, la U.E. subvenciona la retirada de fruites i hortalisses si es destinen a altres usos al marge del mercat. Entre ells, i el més important, és l’ajut humanitari per fer la…

  Veure més [+]

 • “La fam no fa vacances”

  Sota aquest concepte s’impulsen de manera descentralitzada diferents iniciatives encaminades a aconseguir aliments en els períodes que el Banc dels Aliments te més dèficit d’aliments. La campanya es du a terme de manera coordinada pels quatre Bancs d'Aliments de…

  Veure més [+]

 • A les entitats o corporacions

  Algunes empreses, dins del marc de les seves polítiques de Responsabilitat Social Corporativa, fomenten la creació de grups de voluntaris que promouen accions solidàries a favor del Banc dels Aliments. Les empreses com a tals, sovint també col·laboren…

  Veure més [+]

 • Transformació de fruita en sucs: fruita líquida

  Aquest és un projecte que el Banc dels Aliments, conjuntament amb el sector agrari, va crear per tal de transformar la fruita de retirada d’excedents en sucs, en els moments àlgids del cicle productiu.

  És un procés que s’inicia amb la…

  Veure més [+]

 • Recuperació i aprofitament d'aliments procedents de la indústria alimentària

  En la indústria alimentària, en el procés productiu es produeixen aliments que per diverses raons son rebutjats pels circuits comercials al llarg de la cadena alimentària; les raons d’aquest rebuig poden ser la sobreproducció per expectatives comercials…

  Veure més [+]

 • Recuperació de minves als supermercats

  El Banc dels Aliments de Barcelona porta a terme des de l’any 2010, el projecte de recollida de minves, excedents alimentaris consumibles però ja no comercialitzables per diverses raons, que les cadenes de distribució d’aliments de Catalunya (supermercats i…

  Veure més [+]

 • FOODBACK Centre d'aprofitament alimentari de Mercabarna

  El Banc dels Aliments de Barcelona ha estat present amb magatzem propi a Mercabarna des de l’any 2002 amb la intenció de lluitar contra el malbaratament…

  Veure més [+]

 • Recollida d’aliments cuinats però no servits de la Restauració i de fires i esdeveniments

  El Banc dels Aliments organitza la recuperació i aprofitament d’aliments cuinats però no servits de la Restauració. Amb les empreses participants, s’ha establert un protocol, aprovat per les autoritats sanitàries, per la recuperació dels excedents…

  Veure més [+]

 • Malbaratament alimentari

  Fa més de 30 anys que el Banc dels Aliments lluita per reduir el malbaratament alimentari recuperant aliments i fent-los arribar a entitats socials que els reparteixen a persones en situació de precarietat alimentària.

  Volem crear consciència del malbaratament dels recursos alimentaris en la nostra societat i oferir estratègies per la seva reducció en els centres i a les llars. I donar a conèixer a través de la tasca del Banc dels Aliments el benefici que comporta l'aprofitament d'aliments per a la sostenibilitat i el medi ambient, així com per a la solidaritat.

  Malbaratament alimentari

  Objectius

  • Crear consciència del malbaratament dels recursos alimentaris en la nostra societat i oferir estratègies per la seva reducció en els centres i a les llars. Donar a conèixer el benefici que comporta l’aprofitament d’aliments per a la sostenibilitat i el medi ambient i per afavorir un dels drets fonamentals de les persones, el dret a la alimentació, així com per a la solidaritat. Valors (sostenibilitat i solidaritat) fonamentals del Banc dels Aliments.
  • Sensibilitzar a l'alumnat, al personal docent i a les famílies de les desigualtats socials i de la pobresa alimentària que es pateix al nostre entorn.
  • Promoure la interiorització de valors solidaris entre el jovent i aconseguir la seva implicació activa en les situacions de precarietat alimentària que es pateixen a la nostra localitat.

  Eines de difusió per als Centres Educatius

  Tots els materials i activitats es poden fer on-line, en el propi centre sigui a través del professorat, o amb la participació del voluntariat del Banc dels Aliments, o bé de manera presencial amb el nostre voluntariat especialitzat en centres educatius.

  • Una aplicació, que us permetrà donar a conèixer al vostre alumnat conceptes com la sostenibilitat alimentaria, el dret a la alimentació i estratègies per combatre el malbaratament alimentari, també expliquem la feina que desenvolupa el Banc dels Aliments en aquest tres camps.  És una activitat de curta durada (una o dues sessions d’una hora) amb informació, vídeos i activitats. Va dirigit a l'alumnat de Cicle Superior de Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional.
  • Taller d'activitats per conscienciar de la lluita contra el Malbaratament Alimentari i proposar activitats concretes dirigides a reduir el malbaratament al centre i a les llars. La proposta didàctica consta de tres fases diferents, es una activitat en dues sessions, separades per una setmana i va dirigida a l'alumnat de Cicle Superior de Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional.
  • L'alumnat de més edat, i si les condicions ho permeten, poden participar com a persones voluntàries en campanyes periòdiques del Banc dels Aliments, com el Gran Recapte o en altres campanyes puntuals.
  • Per a consultes podeu escriure a centreseducatius@bancdelsaliments.org o us podeu inscriure a la pestanya INSCRIPCIÓ on trobareu un formulari per complimentar.

  Inscripció

  Empleneu aquest formulari i una persona del Banc dels Aliments es posarà en contacte amb vosaltres o us enviarà l’activitat a realitzar.

  Tots els camps marcats amb un asterisc (*) son obligatoris