-->

Programes de Repartiment

Programa de xarxa de fred de productes congelats i refrigerats

L'oferta de productes d’aquesta mena és variada, però destaquem sobretot, els productes làctics i el pollastre congelat.

El Banc dels Aliments va crear i segueix impulsant la xarxa de fred per tal d'obrir el ventall d’aliments a distribuir. Això significa no tan sols dotar els magatzems del BdA d’equipaments de fred positiu i negatiu, sinó, i sobretot, d' impulsar i dotar d'infraestructures de fred les entitats perquè puguin conservar i repartir aquesta mena de productes.

L'avantatge de tenir una xarxa de fred és que permet disposar productes amb importants propietats nutritives que enriqueixen i equilibren la dieta alimentària dels destinataris.

Per tal d'afavorir que les entitats que no disposin de mitjà de transport de producte fred puguin retirar-lo del magatzem, el BdA s'ha dotat de fundes isotèrmiques capaces de mantenir el fred durant un període de temps. En determinats casos, per facilitar la tasca de les entitats amb més dificultats, l'entrega es fa amb un transport isotèrmic propi, seguint 10-12 rutes de repartiment mensuals.

Es distribueix des del magatzem central del BdA:

  • Carrer dels Motors 122 08040 de Barcelona.
  • Tel.: 933 464 404.
  • Horari de càrrega i descàrrega: de dilluns a divendres de 9:00 a 12:30 hores

Tornar