-->

Programes de Repartiment

Programa de repartiment d'ajudes puntuals

Aquest programa va adreçat a entitats que per les seves característiques (nombre de persones ateses, espai per a emmagatzemar, etc.) no poden recollir mensualment aliments.

I també per a entitats de recollida mensual que esporàdicament facin algun acte recreatiu o social (colònies infantils, festes per a llars de gent gran, etc.). Aquestes recollides es programen segons les dates de l'esdeveniment.

Tornar