-->

Programes de Repartiment

Programa d'aliments bàsics no peribles

Està composat, en la major part, d’aliments bàsics per la dieta nutritiva de les persones, com són: llet, oli, llegums, arròs, conserves de peix o carn, pasta, tomàquet fregit, galetes, cereals, ... Quan les condicions climàtiques ho permeten, hi afegeix ous frescos.

Es distribueix mensualment a totes les entitats adherides. El sistema informàtic assigna prèviament els productes i la quantitat que li correspòn a cada una, informant-la mitjançant l’enviament d’un albarà el dia anterior a la recollida.

Es distribueix des del magatzem central del BdA:

  • Carrer dels Motors 122, 08040 de Barcelona.
  • Tel.: 933-464-404.
  • Horari de càrrega i descàrrega: de dilluns a divendres de 7:30h a 13:00 h

Tornar