-->

Programes de Repartiment

Programa d'aliments bàsics no peribles

Són aliments bàsics per a la dieta nutritiva de les persones: llet, oli, llegums, arròs, conserves de peix o carn, pasta, tomàquet fregit, galetes, cereals, ... Quan les condicions climàtiques ho permeten, s'hi afegeixen ous frescos.

Es distribueixen mensualment a totes les entitats adherides. El sistema informàtic assigna prèviament els productes i la quantitat que els correspòn a cada una, informant-la, mitjançant l’enviament d’un albarà, el dia anterior a la recollida.

Es distribueix des del magatzem central del BdA:

  • Carrer dels Motors 122 08040 de Barcelona.
  • Tel.: 933 464 404
  • Horari de càrrega i descàrrega: de dilluns a divendres de 7:30 a 13:00 hores

Tornar