-->

Organització interna

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d'administració de la Fundació Banc dels Aliments, la representa i gestiona i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per la consecució del fins fundacionals.

Està constituït per un President, un vicepresident, un secretari i entre dos i quinze vocals. El Patronat pot anomenar un Director/a que desenvolupi la direcció executiva del Banc dels Aliments. El membres del Patronat .

President

Lluís Fatjó-Vilas Barbat

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques, Polítiques i Comercials.
 • Ex_CEO TNS (Grup Kantar)
 • Darrera data de nomenament: 13/10/2020

Vicepresidenta

Roser Brutau i Basté

 • Formació en Secretariat Internacional de Direcció.
 • Presidenta des de novembre de 2017.
 • Anteriorment va exercir de Vice-presidenta des de l'any 2014 i anteriorment com a Secretaria de la Fundació des de 1999.
 • Darrera data de nomenament: 9/6/2020

Secretari

Lluís Saura Lluvià (amb veu però sense vot al no ser patró)

 • Advocat.
 • Magistrat actualment jubilat

Vocals

Josep Mª Bonmatí i Pérez

 • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Diplomat en Direcció d'Empreses per l'IESE.
 • Director General d'AECOC (l'associació de fabricants i distribuïdors).
 • Membre del Comitè Organitzador de Alimentaria.
 • Membre del Patronat Fundació La Fageda.
 • Darrera data de nomenament: 29/4/2020

Antoni Llorens Tubau

 • Enginyer Industrial, MBA pel IESE.
 • President – Director General de SERUNION.
 • President de F.E.A.D.R.S.
 • President de Restaurama (Saló de la Fira Alimentària). Membre del Cté Organitzador d'Alimentària.
 • President de Fundació Prevent, Patró de la Fundación d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.
 • Darrera data de nomenament: 11/9/2020

David Murillo-Bonvehí

 • Investigador en l'àrea d'innovació social.
 • Doctor en sociologia (UB)
 • Llicenciat en Administració d'Empreses (UB) i Humanitats (UOC)
 • Professor del departament de Ciències Socials d'ESADE.
 • Darrera data nomenament: 10/4/2018

Jaume Pagès Fita

 • Mestre de Primària i Doctor Enginyer Industrial.
 • Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (1994- 2002)
 • Conseller Delegat de Universia (2004-2016)
 • Fundador i President (fins 2015 i des d'aleshores Vice-President) de l'Associació Contra l'Anorèxia i la Bulímia (ACAB).
 • Jubilat.
 • Darrera data de nomenament: 10/4/2018

Javier Riera-Marsà Bonmatí

 • Llicenciat & MBA per ESADE.
 • President de Representaciones IMCO y RADAR PROCESS S.L.
 • President del Comitè Organitzador del SALÓ HISPACK.
 • Vicepresident de l'ASOCIACIÓN GRAPHISPACK.
 • Darrera data de nomenament: 11/9/2020

María Viñas Pich

 • Llicenciada en Treball Social.
 • Presidenta de la Fundació Maria Raventós.
 • Patrona delegada de la Fundación Carta de la Paz dirigida a la ONU.
 • Professora del Postgrau "Cultura de pau i cohesió social", de la Universitat de Barcelona-IL3.
 • Darrera data de nomenament: 10/4/2018

Inés Ferrero Comas

 • Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses - Universitat Ramon Llull
 • Consellera i membre de la Comissió Executiva Idilia Foods
 • Consellera i membre de la Comissió Executiva Inversoras Serge
 • Darrera data de nomenament: 21/2/2022

Equip

Departaments integrants:

 • Aliments de la Unió Europea

  Silvia Rodríguez

  silvia.rodriguez@bancdelsaliments.org

  Gestiona els aliments provinents del Programa Europeu d’Ajut a les persones més Desafavorides (FEAD) i coordina la distribució amb les entitats socials receptores, adherides específicament a aquest Programa.

 • Captació de Recursos i Relació amb els donants

  Departament responsable de la captació i atenció dels donants particulars, empreses i institucionals

 • Direcció

  Elisabet Viladomiu

  elisabet.viladomiu@bancdelsaliments.org

  És el responsable de la implementació al Banc dels Aliments de l’estratègia definida pel Patronat; presenta al Patronat i executa, un cop aprovat el Pressupost anual i vetlla perquè tots els voluntaris i empleats que formen l’estructura organitzativa del BdA, funcionin de manera coordinada per aconseguir els objectius fixats.

 • Organització i Sistemes

  Francesc Jiménez

  francesc.jimenez@bancdelsaliments.org

  Departament que inclou les seccions: Definició de funcions i procediments. Sistemes d'informació. Seguretat. Aplicacions i desenvolupaments. Suport informàtic. Entorn web

 • Donacions d’aliments i sostenibilitat

  María Martínez

  maria.martinez@bancdelsaliments.org

  Aquest departament gestiona la relació amb la indústria alimentària, tant per possibilitar l’aprofitament d’excedents alimentaris, com per comprar aliments amb les donacions o subvencions econòmiques de ciutadans, empreses i institucions, el que ens possibilita poder en part completar la dieta de les persones a les que van destinats i poder fer entregues regulars a lo llarg de tot l’any.

  Tanmateix, aquest departament també dinamitza i propulsa activitats i iniciatives que impliquin entrada d’aliments.

 • Aplicacions i processos

  Jordi Batalla

  jordi.batalla@bancdelsaliments.org

  L'equip s'ocupa de desenvolupar, contractar i gestionar les eines bàsiques per a la gestió global dels diferents processos que implica la activitat del BdA.

  Es fa un seguiment de les existències d'aliments del BdA, de les seves característiques i caducitats, control d’estocs, entitats subscrites per Programa, persones ateses i necessitats específiques; amb aquestes dades, es planifica les entregues mensuals d'aliments.

 • Delegats/des comarcals

  Víctor Pedragosa

  victor.pedragosa@bancdelsaliments.org

  Fan arribar a les comarques de la demarcació de Barcelona la labor i l’ideari del Banc dels Aliments, alhora que l'apropen a la realitat de cada comarca per, així, millorar la gestió específica a cada territori. Actualment, el Banc dels Aliments està present a totes les comarques barcelonines.

 • Centres Educatius

  M.À. Miralpeix, F. Mollà, A. Parellada i Q. Lázaro

  centreseducatius@bancdelsaliments.org

  Promouen la difusió dels valors del Banc dels Aliments en els centres educatius: La Sostenibilitat: la lluita contra el malbaratament alimentari. La Solidaritat: el dret a una alimentació sana i saludable per a tothom.

 • Centre d’Estudis

  Monserrat Rivero

  montse.rivero@bancdelsaliments.org

  Gestiona el coneixement, recopilant i seleccionant informació existent, per a analitzar-la i difondre-la (interna i externament), sobre tres temàtiques diferents: malbaratament alimentari, pobresa alimentària i nutrició sana. Promou la recerca en aquelles qüestions que es consideren prioritàries i col·labora amb altres entitats i organismes que si siguin afins. Representa als quatre BdA de Catalunya en aquestes temàtiques en els organismes institucionals que ens requereixin i en els actes públics en què participem. Inscrit en l'àmbit de FECATBAL (Federació Catalana de Bancs d'Aliments).

 • Entorn web

  Anna Mestre

  anna.mestre@bancdelsaliments.org

  Aplicacions entorn web

 • Comunicació i mitjans

  Núria Iglesias

  nuria.iglesias@bancdelsaliments.org

  Departament que s'encarrega de difondre i d'informar dels esdeveniments i novetats vinculades al Banc dels Aliments, de la relació amb els mitjans de comunicació, de l'actualització de la web i de la creació de continguts per les campanyes convencionals i digitals, tant en l'àmbit local de la demarcació de Barcelona, com a nivell de Catalunya en coordinació amb la resta de bancs. També gestiona la imatge corporativa del Banc dels Aliments.

 • Distribució i Relació amb les Entitats

  Carme Costa

  carme.costa@bancdelsaliments.org

  Departament que determina i coordina la quantitat i el tipus d'aliments que ha de rebre cada entitat receptora adherida, en funció del nombre i tipologia de les persones ateses a cada centre i de la infraestructura que disposen.

  Al mateix temps, assessora i dona suport a les entitats, fomentant el treball en xarxa; mantenint un contacte permanent amb totes les entitats a través d'un pla gestionat per l’equip de visitadors amb voluntaris del BdA, que realitzen una ronda de visites anual. També organitzen trobades amb grups d'entitats segons la seva ubicació geogràfica per tal d’afavorir i impulsar bones pràctiques, com són el compartir recursos per guanyar eficiència i impulsar agrupacions d’entitats.

 • Maquinari i programari bàsic

  Jordi Ferreté

  jordi.ferrete@bancdelsaliments.org

  S’ocupa del suport, funcionament i manteniment dels sistema informàtic, de tot allò que té a veure amb el hardware (que s'obté gràcies a les donacions tant de particulars com d’empreses) i el software (també fruit de col•laboracions externes).

 • Estadístiques

  Joan Acosta

  joan.acosta@bancdelsaliments.org

  Responsable de l’elaboració d’estadístiques sobre entrades i sortides d’aliments, capacitats nutritives, preus de mercat, així con estadístiques de consum energètic.

 • Foodback

  Uwe Gehrig i Anna Alabau

  mercabarna@bancdelsaliments.org

  Des de 2002, el Banc dels Aliments disposa d'un magatzem a Mercabarna, cedit per aquest organisme, que serveix com a centre de recollida, triatge i distribució de les donacions i minves que es produeixen d’aliments frescos de les empreses del recinte. 

 • Esdeveniments empreses

  Ester Carreras

  ester.carreras@bancdelsaliments.org

  Responsable d'atendre a les empreses interessades en organitzar visites i/o actes corporatius en benefici del Banc dels Aliments.

 • Organització i procediments

  Josep Fernández

  josep.fernandez@bancdelsaliments.org

  Anàlisi funcional i descripció de processos

 • Administració i gestió econòmica

  Antonio García Perales

  antonio.garcia@bancdelsaliments.org

  Departament encarregat de la gestió econòmica, financera i fiscal de la Fundació. S’ocupa de la comptabilitat, de la confecció de tota la documentació administrativa que s’ha de presentar als diversos organismes, i de la tramitació dels expedients i certificats necessaris, així com dels certificats corresponents a les donacions de particulars per la desgravació fiscal que els hi correspongui.

 • Màrqueting i Campanyes solidàries

  Paz Giró

  paz.giro@bancdelsaliments.org

  Departament que s’ocupa de l’organització de les campanyes de recollida d’aliments; especialment les campanyes anuals com el "Gran Recapte d’Aliments a Catalunya" i "La fam no fa vacances" entesa com de promoció de les múltiples iniciatives que es produeixen per la recollida d’aliments. La organització comporta la coordinació amb empreses i cadenes de distribució, amb voluntaris i entitats receptores. Coordinant les accions amb la resta de Bancs dels Aliments de Catalunya.

 • Fruites fresques i hortalisses

  Montse Raventós

  montse.raventos@bancdelsaliments.org

  Pertany a l’anterior departament i coordina la recepció setmanal de fruita i verdura provinent de la retirada de cooperatives adscrites al programa SERMA, en funció de la disponibilitat i de la demanda de les entitats adherides en aquest Programa.

 • Logística i magatzems

  Oriol Dolader

  oriol.dolader@bancdelsaliments.org

  Departament que gestiona l’entrada i sortida dels aliments als magatzems del Banc dels Aliments (Motors, ZAL i Mercabarna) i la seva recollida per part de les entitats receptores. Gestiona la flota de vehicles disponible, amb les tasques de suport. S’ocupa de la classificació dels aliments que arriben desclassificats i de la gestió física dels aliments segons la seva naturalesa (secs, frescos, refrigerats o congelats).

 • Recursos econòmics

  Laura Soplón

  laura.soplon@bancdelsaliments.org

  S’ocupa d’obtenir recursos econòmics pel funcionament de la Fundació gestionant la tramitació d’ajudes i subvencions dels organismes oficials. També gestionen la relació amb empreses i fundacions per tal de sol·licitar la seva ajuda econòmica, elaborant projectes adequats als seus programes de Responsabilitat Social Corporativa.

 • Gestió voluntariat i RRHH

  Dolors Saries

  atenciovoluntariat@bancdelsaliments.org

  Gestiona la coordinació dels voluntaris que col·laboren de manera regular al Banc dels Aliments. Assigna les tasques d'acord a les necessitats de la Fundació, habilitats, experiència i temps de dedicació que pot aportar cada persona. Realitza el seguiment, formació i suport als voluntaris, des del moment d’arribada a l’Entitat fins després de la seva sortida, fomentant i mantenint l’esperit de col·laboració i treball en equip que es requereix.

  S’avaluen els riscos laborals, s’estableixen els procediments, es fa un seguiment dels seu compliment i de les necessitats de formació que es requereixen.

  Així mateix es gestiona el personal que treballa de manera fixe en la plantilla d’empleats del Banc dels Aliments. També regula la col·laboració de les persones que realitzen Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC), que ens deriva la Conselleria de Justícia.

 • Qualitat i Seguretat Alimentària

  Daniel Borrell

  daniel.borrell@bancdelsaliments.org

  Departament que garanteix la qualitat dels aliments consumibles que emmagatzema i distribueix el Banc dels Aliments fins que aquests arriben als beneficiaris. Això es pot aconseguir a través de controls de la qualitat organolèptica dels aliments rebuts, de la data límit de consum dels aliments i, també, de les instal·lacions i prestacions de les entitats receptores homologades pel Banc dels Aliments. S'ocupa també de mantenir en ordre i higiene les zones del magatzem, i vetlla per la bona pràctica del personal del magatzem.

 • Minves

  Mariona Bordas

  mariona.bordas@bancdelsaliments.org

  Gestionen les minves que es produeixen en les cadenes de distribució, posant-les en contacte les entitats socials de la proximitat, per tal de consumir-les en el menor termini possible.

 • Xarxa de fred

  Fernando Maristany

  xarxadefred@bancdelsaliments.org

  Departament que gestiona l’aprovisionament i la distribució dels productes refrigerats i congelats i dona suport a la xarxa d’entitats oferint equipaments de fred, per a que els hi permeti repartir productes que ho requereixen. Les entitats interessades en aquests aliments s’han d’adherir a aquest Programa.

 • Secretaria

  Anna Mª Pérez

  info@bancdelsaliments.org

 • Recepció i centraleta

  Esther Mora

  esther.mora@bancdelsaliments.org

 • Arxiu

  arxiuhistoric@bancdelsaliments.org

  Responsables de recopilar, classificar i arxivar tota la documentació física o virtual de l'activitat del BdA.

 • Manteniment

  José Muñoz