Organització interna

Departaments integrants:

 • Direcció

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Lluís Fatjó-Vilas - lluis.fvb@bancdelsaliments.org

  Vetlla per que tots els departaments del Banc dels Aliments caminin en la mateixa direcció i s’aprofitin de les experiències, recursos i sinergies que es generen. Tasca que desenvolupa de forma voluntària sense cap tipus de retribució.

 • Aprovisionament d’aliments

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Bartomeu González - aprovisionament6@bancdelsaliments.org

  Gestiona la relació amb les empreses de la indústria alimentària, tant la recuperació d’excedents alimentaris com la sensibilització contra el malbaratament, així com la donació d’aliments provinent d’altres sectors. Dinamitza i propulsa esdeveniments que impliquin una entrada d’aliments

 • Centre d'estudis

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Rosa Flos - centredestudis@bancdelsaliments.org

  Aporta elements de reflexió per tal de recolzar la gestió dels diferents departaments del Banc dels Aliments amb l’objectiu de fer front a l’actual situació de pobresa. També realitza el seguiment dels indicadors i l’acompliment dels objectius marcats, i facilita la informació que requereixen altres departaments o entitats.

 • Gestió voluntariat

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Esperança Hernanz - atenciovoluntariat@bancdelsaliments.org

  Gestiona el reclutament i la selecció de voluntaris. Assigna les tasques d'acord a les necessitats de la Fundació, habilitats, experiència i temps de dedicació que pot aportar cada persona. Realitza el seguiment i suport als voluntaris, des del moment d´arribada a l’Entitat fins després de la seva sortida, fomentant i mantenint un excel•lent esperit de col•laboració i treball en equip.

 • Comunicació

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Belén Giménez - comunicacio@bancdelsaliments.org

  S’encarrega de difondre i d’informar de les diferents fites, esdeveniments i novetats relacionades amb el Banc dels Aliments a través de, entre d'altres, l’elaboració del butlletí intern trimestral, la redacció del newsletter bimensual, l’actualització del web i la creació de continguts 2.0 amb Facebook i Twitter. També gestiona la imatge corporativa del Banc dels Aliments.

 • Delegats comarcals

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Víctor Pedragosa - delegats@bancdelsaliments.org

  Fan arribar a les comarques de la demarcació de Barcelona la labor i l’ideari del Banc dels Aliments, alhora que l'apropen a la realitat de cada comarca per, així, millorar la gestió específica a cada territori. Actualment, el Banc dels Aliments està present a totes les comarques barcelonines.

 • Distribució i Relació amb les Entitats

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Carme Costa - distribucio@bancdelsaliments.org

  Determina la quantitat i el tipus d'aliments que ha de rebre cada entitat receptora en funció del nombre i tipologia de les persones ateses a cada centre. Manté un contacte permanent amb totes les entitats receptores a través d'un programa de visites que els voluntaris del banc efectuen en mitjana d'un cop a l'any i, a través de l'organització de trobades amb grups d'entitats segons estan ubicades geogràficament.

 • Escoles

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Antoni Dolader - escoles@bancdelsaliments.org

  Promou l’educació en valors entre les escoles i instituts de Barcelona a través de xerrades, visites i recaptes d'aliments als centres escolars.

 • Campanyes solidàries

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Sabine Hindersin - granrecapte@bancdelsaliments.org

  S’ocupa de l’organització de les campanyes de recollida d’aliments, especialment les campanyes anuals "la fam no fa vacances" i el "Gran Recapte d’Aliments a Catalunya", coordinant les accions amb la resta de Bancs dels Aliments de Catalunya. Coordina més de 20.000 voluntaris puntuals presents a més de 1.900 punts de recollida de 20 cadenes de distribució diferents.

 • Logística i magatzem

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Oriol Dolader - logistica@bancdelsaliments.org

  Gestiona la rebuda física dels aliments cedits per les empreses donants al magatzem del Banc dels Aliments i la posterior retirada d’aquests per part de les entitats benèfiques receptores. També s’ocupa de la classificació dels aliments i l’elaboració dels diferents lots segons les necessitats específiques de cada entitat benèfica.

 • Recaptació i recursos econòmics

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Joan Bosch - recursos@bancdelsaliments.org

  S’ocupa d’obtenir recursos econòmics pel funcionament de la Fundació gestionant la tramitació d’ajudes i subvencions dels organismes oficials, presentant projectes a les obres socials de les entitats financeres i realitzant visites a empreses i fundacions per tal de sol•licitar la seva ajuda econòmica.

 • Administració i gestió econòmica

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Antoni García Perales - administracio@bancdelsaliments.org

  Departament encarregat de la gestió econòmica , financera i fiscal de la Fundació. S’ocupa de la comptabilitat, de la confecció de tota la documentació que el Banc dels Aliments ha de presentar als diversos organismes, i de la tramitació dels expedients i certificats necessaris, així com dels certificats corresponents a les donacions de particulars.

 • Seguretat Alimentària

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Maria Teresa Bros - qualitat@bancdelsaliments.org

  Assegura la qualitat dels aliments consumibles que emmagatzema i distribueix el Banc dels Aliments fins que aquests arriben als beneficiaris. Això es pot aconseguir a través de controls de la qualitat organolèptica dels aliments rebuts, de la data límit de consum dels aliments i, també, de les instal•lacions i prestacions de les entitats receptores homologades pel Banc dels Aliments. S’ocupa també de mantenir en ordre i higiene les zones del magatzem, i vetlla per la bona pràctica del personal del magatzem

 • Sistemes informàtics

  Veure més [+]

  Responsable de departament: José Zúñiga - josezuni@bancdelsaliments.org

  S’ocupa del suport i manteniment informàtic, així com de tot allò que té a veure amb el hardware (que s'obté gràcies a les donacions tant de particulars com d’empreses) i el software (també fruit de col•laboracions externes).

 • Certificats i donacions

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Jaume Romero - certificats@bancdelsaliments.org

  Realitza els certificats corresponents a les donacions rebudes perquè les empreses puguin presentar-los i gaudir d’una desgravació fiscal.

 • Mercabarna

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Juan Antonio Martínez - mercabarna@bancdelsaliments.org

 • Xarxa de fred

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Pere Massanet - Lluís Costa - xarxadefred@bancdelsaliments.org

 • Departament de Minves

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Mariona Bordas - supers@bancdelsaliments.org

  El Banc d’ Aliments de Barcelona porta a terme des de fa uns anys, i des del 2010 amb més d’èmfasi, el projecte de recollida de minves, excedents alimentaris consumibles però ja no comercialitzables (per diverses raons) que les cadenes de distribució d’aliments de Catalunya (supermercats i hipermercats), generen tant des de les seva plataforma de logística com des de les seves botigues.

 • SERMA

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Montserrat Raventós - aprovisionament@bancdelsaliments.org

 • Recaptes d'empreses

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Montse Satué i Amado Joaniquet - recaptesempreses@bancdelsaliments.org

  Departament que s'encarrega de coordinar totes les accions de recollida d'aliments que s'organitzen al llarg de l'any entre els treballadors d'empreses de tot tipus.

 • Aliments de la Unió Europea

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Jordi Oliva - alimentsue@bancdelsaliments.org

  Gestiona tots els aliments provinents del Programa Europeu d’Ajut a les persones més necessitades i els distribueix a les entitats benèfiques receptores.

 • Esdeveniments empreses

  Veure més [+]

  Responsable de departament: Ester Carreras - eventempreses@bancdelsaliments.org