Presentat el Pla estratègic de l’Alimentació a Catalunya 2020-2025

18/10/2019

El passat 3 d’octubre, la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va presentar, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans el Pla Estratègic de l’Alimentació a Catalunya 2020-2025, que ha de servir de full de ruta per poder arribar fins al Pacte Nacional de l’Alimentació.
Aquest Pla ha de posar les bases per assolir el Pacte Nacional de l’Alimentació, determinant objectius, accions i indicadors per al període 2020-2025 en el camp de l´alimentació i els seus àmbits tranversals
Davant reptes econòmics, climàtics i socials, com la desigualtat socioeconòmica, el despoblament rural, la disminució de l’ocupació en el sector agroalimentari, la desindustrialització, el canvi climàtic i el malbaratament alimentari, cal integrar totes les accions, a través d’una política alimentària transversal, intersectorial i integradora.
El Pla Estratègic ha estat impulsat pel Consell Català de l’Alimentació que es va crear el juliol de 2017 amb l’objectiu d’analitzar i debatre els reptes socials, ambientals, empresarials i tecnològics del sector agroalimentari català. És un òrgan d’assessorament i de participació en matèria d’agroalimentació adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
El Consell Català de l’Alimentació està format per 4 comissions en les quals participaran entitats referents i representatives de cada àmbit. Entre elles es troba la Comissió de Malbaratament i Sostenibilitat, responsable de proposar mesures per a la reducció del malbaratament i per a la millora de la sostenibilitat en tots els àmbits de la cadena alimentària.
Aquesta comissió estarà formada per representants del sector agrari i agroalimentari, de l’administració pública, per universitats i col•legis professionals i per organitzacions del tercer sector implicades en la reducció del malbaratament i en la millora de la sostenibilitat. Les seves funcions són:

•Proposar mesures per a la reducció del malbaratament en tots els àmbits de la cadena alimentària.
•Fomentar l’aprofitament dels excedents alimentaris.
•Impulsar la sostenibilitat ambiental, social i econòmica en el sector agroalimentari.

Tornar