El DARP dona ajuts a productors agroalimentaris afectats pels efectes de la COVID-19

19/06/2020

Els Bancs d'Aliments de Catalunya estan reben donacions de productes alimentaris en el marc de l'ajut a productors agraris per compensar la pèrdua d'ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, adreçada a donar suport econòmic als productors agroalimentaris afectats pel tancament i aturada dels seus canals habituals de comercialització, i al mateix temps, ajudar als sectors socials més castigats per la crisis econòmica i social durant aquesta crisi.

El pressupost d'aquest ajut és de 4.000.000€ i amb ell es subvencionaran les donacions que els productors agroalimentaris facin als Bancs dels Aliments, majoritàriament de producte perible. Alguns dels productes associats a aquest ajut que s'estan lliurant als Bancs dels Aliments, fins a la data, són oli d'oliva verge extra, ous, enciams, escarola, carn de vedella, pomes, formatge de cabra i transformats de fruites i hortalisses. Aquests productes són posteriorment distribuïts pels Bancs dels Aliments a diverses entitats socials necessitades.

Els requisits per a poder demanar l'ajut són haver fet la DUN, ser productors, cooperatives o societats agràries de transformació (SAT) de fruita, verdura i hortalisses, carn de boví, equí, oví-cabrum, conill o aviram, ous, llet i productes làctics frescos, mel, oli d'oliva verge o verge extra, transformats de fruita i hortalisses o productes elaborats del porc. També, cal tenir la condició de microempresa o pime i haver tingut un decreixement de la facturació i una disminució en el canal de venda habitual de com a mínim el 30 % durant alguns dels mesos de març a juny d'enguany o del 50% en el cas d'entitats sense ànim de lucre, en relació amb el mateix període del 2019.

Els ajuts seran, segons tipus de productor i producte donat, de 4.000€ a 15.000€ i per a cooperatives i SAT, de 30.000 a 75.000€. Amb un percentatge d'ajuda del 85% del valor del producte donat. Què serà del 95% per a productors adherits al segell de Venda de Proximitat o amb segell d'Artesania Alimentaria i del 100% en productes DOP, IGP, amb Marca Q, producció ecològica o integrada.

El valor del productes està basat en la mitja dels preus de maig i juny dels darrers 3 anys, i sortiran publicats en l'ordre, i actualment es troben a les instruccions publicades en el web del Departament. Aquestes instruccions es van actualitzant periòdicament per afegir informació per aclarir els dubtes que ens arriben i amb noves incorporacions en el llistat amb els preus dels productes. Per la qual cosa, us recomanem que entreu en la nostra web per consultar-ne la darrera versió.

Abans de qualsevol lliurament cal contactar amb la delegació de cada un dels Bancs dels Aliments que en serem destinataris, per tal d'acordar-ne les condicions. Cal tenir en compte que els productes s'han de donar en un format apte per ser distribuïts al consumidor final. I per les carns s'ha establert un conveni entre el Banc dels Aliments i les entitats representatives dels sector de la industria de la carn (FECIC, ANAFRIC) perquè aquesta faciliti l'arribada de la carn en el format més apte per a ser distribuït pel Banc dels Aliments.

Cal que els productors conservin els albarans de lliurament per als productes que es donen directament al BA, i pels productes carnis, els documents sanitaris de transport cap a l'escorxador i el document amb els pesos i classificació, si és el cas, dels animals que lliura l'escorxador al ramader, els quals s'hauran de presentar per a la justificació de l'ajut.

Una vegada es publiqui l'ordre d'ajuts, els productors podran presentar la sol·licitud d'ajut i la justificació de l'ajut a la vegada de forma telemàtica a través del tramitador d'ajuts i subvencions de la Generalitat en la web tramits.gencat.cat El termini per a presentar les sol·licituds serà de 15 dies a partir de la publicació de la convocatòria, i les sol·licituds seran ateses per ordre cronològic, fins a l'exhauriment del pressupost, que serà degudament anunciat en la web del Departament.

Per a més informació o per qualsevol dubte relacionat amb aquest ajut podeu contactar amb: ajutperibles.agricultura@gencat.cat

DADES DE LES DELEGACIONS DE CADA BANC DELS ALIMENTS

Girona

Carrer Palol d'Onyar, 3, 5, 17004 Girona

Telèfon: 972 22 34 63

Pepe Hostench. 649242828/ Info@bagirona.org

Rafael Garcia Márquez. 639634351/ Aprovisionament@bagirona.orgTarragona

Carrer Escultor Rocamora, 14, 43204 Reus

Telèfon: 977 75 74 44

Joan Vila. Telf: 620592668, juanvilat@gmail.comLleida

Pol. Neoparc, Carrer de Vilanova de La Barca, 3, 25190 Lleida

Telèfon: 973 25 76 12

Oriol Berenguer. 665127697. direccio@bancalimentslleida.catBarcelona

Carrer dels Motors, 122, 08040 Barcelona

Telèfon: 933 46 44 04

Montse Raventós: 687 775 895: aprovisionament@bancdelsaliments.org

Pedro Nogués: aprovisionament6@bancdelsaliments.org

Tornar