EL BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA I LA PANDÈMIA COVID-19: MÉS NECESSITATS QUE MAI I MÉS AJUDA QUE MAI

25/05/2021

La xifra total d’aliments distribuïts va ascendir a 19.877.282 quilos, un 20’2% més que l’any anterior
La mitjana mensual de persones ateses es va enlairar de 112 mil a 137 mil, amb un màxim històric al mes de juny de 2020 de 162 mil
3.764.479 d’euros es van destinar a la compra directa d’aliments, 6 vegades més que l’any anterior, quan es comprar aliments per valor de 611.000€, s’han destinat a la provisió per a la compra d’aliments l’any 2021 la quantitat de 4.740.000 d'euros més

El Banc dels Aliments de Barcelona ha presentat la seva memòria d’activitat anual de l’any 2020 (en adjunt). Un any excepcional, marcat per la irrupció de la de la Covid-19 i la conseqüent emergència social, en què el Banc dels Aliments ha hagut d’afrontar el repte més important des de la seva posada en marxa, fa gairebé 35 anys.

El Banc dels Aliments de Barcelona atenia 113 mil persones a principis del mes de març de 2020. la declaració de l’estat d’alarma i el posterior confinament domiciliari van incrementar de forma molt notòria les peticions d’ajuda alimentària per part de les entitats socials. Aquest nou escenari va comportar la reorganització de la Fundació. Bona part del voluntariat estable va haver de treballar des de casa, mentre s’incorporaven noves persones, per fer tasques de magatzem i donar relleu a les d’edat avançada. Es van posar en marxa nous programes de repartiment, com per exemple la distribució d’àpats cuinats. Es va treballar contrarellotge amb l’objectiu de contribuir a garantir el dret a l’alimentació de les persones més vulnerables del nostre entorn.

Més necessitats que mai
La emergència social derivada de l’aturada de l’activitat econòmica produïda per la Covid-19 va comportar que la mitjana anual de persones ateses mensualment s’enlairés fins a 137.403, amb un màxim històric de 162.458 al mes de juny de 2020.
L’ajuda alimentària ha estat una de les cobertures bàsiques més sol·licitades durant la pandèmia. Per a donar resposta a aquest sobtat augment de la demanda, la societat va crear noves entitats socials, molts d’elles sorgides de moviments veïnals, associatius o de col·lectius fortament afectats per la crisi. La mitjana d’entitats ateses mensualment l’any 2020 va ser de 324, però alguns mesos, com el juny, es va arribar a tendre 378.
28 % de cobertura necessitats alimentació de les persones ateses

Més aliments distribuïts que mai
L’any 2020 ha estat l’any en què el Banc dels Aliments ha distribuït més aliments dels seus gairebé 35 anys d’història. Un total de 19.877.282 quilos, un 20,2% més que l’any anterior. Això ha significat un total de 181 quilos per persona atesa i una cobertura del 28% de les necessitats bàsiques d’alimentació.
Dels gairebé 20 milions de quilos, 4,8 milions han estat fruita i verdura. La cobertura per famílies d’aliments bàsics ha estat la següent:

Llegums: 72%
Oli: 58%
Llet: 48%
Arròs: 43%
Farina: 42%
Pasta: 30%
Pollastre: 20%

Amb el confinament domiciliari el banc dels Aliments de Barcelona, junt amb World Central Kitchen va posar en marxa un programa de repartiment d’aliments cuinats, d’abril a juny es van entregar 217.285 àpats.

Més aliments recuperats que mai
En ple escenari de pandèmia l’activitat del Banc dels Aliments no es va aturar i es va poder continuar amb la tasca principal del dia a dia, l’aprofitament alimentari. 10 milions de quilos d’aliments es van poder recuperar el 2020, gairebé un 50% del total distribuït. Aquest aprofitament alimentari suposa un impacte ambiental positiu, equivalent a 20.795 tones de CO2 no malgastades.
Principals canals de recuperació d’aliments:

3’5 de la indústria agroalimentària
2’8 milions de cooperatives agràries
1’8 milions procedien de supermercats
1’5 milions provenien de MERCABARNA

Més solidaritat que mai
Els complicats moments viscuts arran de l’emergència sanitària i social han demostrat un cop més el fort compromís de la ciutadania. Les mostres de solidaritat amb el Banc dels Aliments han estat excepcionals en un any excepcional. Les donacions de la ciutadania han assolit una xifra rècord de 9,6 milions euros.
5,5M GRAN RECAPTE (que inclouen 3,6 de crèdit als supermercats pel 2021)
2,6M CAMPANYA COVID – CAP LLAR SENSE ALIMENTS – ESPRINT SOLIDARI i altres
1,5M CANALS DE DONACIÓ HABITUALS
Aquests donatius han permès comprar aliments per valor de 3.764.479€ i poder destinar 4.740.000€ a fons de reserva per adquirir aliments durant l’any 2021.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Treball. Afers Socials i Famílies va signar un acord de col·laboració per assignar prop de 3,3 milions d’euros, pels quatre Bancs de Catalunya, per prevenir les situacions de risc greu de pobresa i contribuir a garantir la distribució d’aliments.

Les empreses també han estat molt solidàries, bé a través de donacions econòmiques, de productes alimentaris, de productes sanitaris i equips de protecció o de recursos i serveis com vehicles i fons per a la millora de les infraestructures.

Situació actual
El director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, ha fet balanç de la tasca del Banc dels Aliments l’any 2020 però ha volgut remarcar l’actual situació “en què tot i la importància dels recursos del que es disposem, el Banc dels Aliments es troba actualment amb un increment de la demanada d’un 30% respecte abans de la pandèmia, el mes de maig de 2021 s’estan atenent 147 mil persones”. “Ara mateix tenim una realitat que té dues cares, la de la relativa tornada a la normalitat de l’activitat econòmica i la del conjunt de persones que la pandèmia ha deixat en una situació de nova pobresa, professionals que han perdut feina i recursos, que tenen com a principal urgència assegurar la seva alimentació mentre troben proven de trobar feina i incorporar-se de nou a l’economia productiva”, ha lamentat el director que ha posat de manifest que “En aquest nou col·lectiu hem de sumar la pobresa cronificada des de fa anys

Tornar