-->

Molt més que repartir aliments

Relació directa amb les entitats

Relació directa amb les entitats

El Banc dels Aliments estableix una comunicació constant i individualitzada amb les entitats que reparteixen aliments per aclarir dubtes i incidències, per informar de les possibilitats que ofereixen els diferents Programes de distribució d’aliments, així com també per assessorar en la gestió, emmagatzematge i distribució d’aliments.

Un equip de voluntaris a Barcelona o els mateixos delegats a comarques, visiten com a mínim un cop a l'any les entitats.

Les visites a les entitats tenen els objectius següents:

 • Actualitzar periòdicament totes les dades a les nostres BBDD.
 • Informar de possibles novetats.
 • Comprovar les dades presentades i la gestió de magatzem.
 • Fer pedagogia en temes relatius a la seguretat alimentària.
 • Compartir bones pràctiques.
 • Generar un informe que descrigui totes les particularitats de la visita.
Assessorament a les entitats

Assessorament a les entitats

El Banc dels Aliments ofereix a les entitats d'iniciativa social que reparteixen aliments, assessorament sobre:

 • El procés d'incorporació de noves entitats.
 • Els nous models d'organització d'agrupacions d'entitats i els canvis en el model de distribució, que afavoreixen la dignificació del repartiment d’aliments entre les persones ateses.
 • Els tràmits administratius propis per a la gestió específica requerida per a cada Programa de repartiment d'aliments.
 • Als voluntaris de les entitats se'ls ofereix formació en temàtiques relacionades amb la gestió d'aliments.
 • Es confeccionen dossiers, guies, cartells, relacionats amb l'àmbit de la manipulació d'aliments, conservació, emmagatzematge i nutrició.
Suport a les entitats

Suport a les entitats

El Banc dels Aliments ofereix suport a les entitats d'iniciativa social que reparteixen aliments, suport, en qüestions com:

 • Programació de lliuraments regulars mensuals i ajuda en la gestió dels estocs.
 • Cessió d'equipaments de congeladors de cofre i neveres, així com fundes i neveres portàtils isotèrmiques per facilitar el transport.
 • Suport en el transport dels productes refrigerats i congelats a entitats de la xarxa de fred.
 • Suport en l'emmagatzematge oferint facilitats per poder recollir els aliments de cada fase del programa FEAD de forma fraccionada per tal de repartir-los mensualment, actuant el BdA com a magatzem regulador.
 • Possibilitar la recollida d'aliments durant alguns dies del mes d'agost.
 • Recollir fruites i hortalisses sota demanda, en funció de les seves necessitats a les entitats receptores del programa SERMA.
 • El Banc dels Aliments complementa la cistella bàsica amb la compra directa d'aliments com oli, ous, llet, pollastre congelat, llet de continuació II, cereals infantils, etc., per tal de poder-los oferir amb quantitats regulars al llarg de l'any. Les compres es financen amb donacions i subvencions que es reben.
 • El Banc dels Aliments estableix convenis amb les cadenes de distribució i mercats municipals, a fi que les entitats més properes puguin recollir les minves que es produeixen i consumir-les o repartir-les de la manera més immediata.
 • Es potencia la creació de magatzems comarcals reguladors, amb els objectius següents:
  • ◦ Facilitar la distribució d'aliments de manera descentralitzada a les entitats.
  • ◦ Facilitar que les entitats amb menys recursos puguin accedir a Programes d'Aliments als quals no podrien accedir amb els seus propis recursos.
  • ◦ Reduir els desplaçaments i les despeses, amb el posterior impacte en el medi ambient.
 • Coordinació entre els Serveis Socials municipals i les Entitats i, quan és menester, amb la Diputació i la Conselleria corresponents.
Treball en xarxa

Treball en xarxa

El Banc dels Aliments promou el treball en xarxa de les entitats amb l'objectiu de transmetre l'intercanvi d'experiències, compartir les bones pràctiques en la distribució d'aliments i fomentar la col·laboració entre elles.

Per fer-ho possible, s'organitzen trobades periòdiques amb les entitats receptores d'un mateix territori, conjuntament amb els diferents agents socials i representants dels serveis socials.