Donació d'herències i llegats

Cada cop més persones es plantegen la possibilitat de fer donació de la seva herència a una entitat sense ànim de lucre que pugui portar a terme la seva voluntat solidària.

Amb les herències i/o llegats destinats al Banc dels Aliments, aquest podrà realitzar la seva activitat de recuperació i lluita contra el malbaratament alimentari, així com adquirir i distribuir aliments entre les persones que estan en risc d'exclusió social o en situació de vulnerabilitat.

En concret, es podran obtenir aliments que garanteixin una dieta saludable (peix, carn, ous, llet, oli, etc.) o aliments destinats a col·lectius específics (nadons i infants)

Si es necessita més informació ens pot contactar:

O si es prefereix que ens posem en contacte per resoldre les preguntes o dubtes que es puguin tenir, deixi les seves dades:

Més informació

El TESTAMENT SOLIDARI és un testament notarial que permet disposar del bens personals presents i futurs, per després de la mort a favor de la persona, persones o entitats del nostre interès.

Aquesta disposició pot ser feta en forma d'hereu, per la totalitat dels bens o una part d’ells, o en forma de llegat, per un o varis bens en concret. Dins d'aquest apartat es contemplen, tant els bens materials, bens immaterials o bens financers.

La manca de testament, comporta que els nostres béns aniran a parar als hereus legals, en l’ordre que disposa la llei, en cas d’haver-ne, o a l'estat o la Generalitat de Catalunya, a manca d'ells.

Per això, és important fer testament i tenir la certesa de que els nostres béns tindran el destí que volgut.

Aspectes a tenir presents per fer un testament solidari:

 • 1.- Reflexionar sobre el tipus de donació que es vol fer: herència, llegat o assegurança de vida
 • 2.- Posar-se en contacte amb una notaria per fer testament.
 • 3.- Manifestar la voluntat d'incloure a la Fundació Privada Banc dels Aliments de Barcelona en el testament, aportant les dades legals:
  • Fundació Privada Banc dels Aliments de Barcelona
  • C/Motors 122, 08040
  • CIF: ESG58443771
   • 4.- No és imprescindible, però convé notificar al Banc dels Aliments la voluntat expressada en el testament.
   • 5.- Si es necessita més informació clicar aquí

   Tornar