Donacions econòmiques

Donació puntual

Pots fer un ingrés en el compte corrent del Banc: La Caixa: IBAN ES27 2100 0555 3102 0193 0933

O mitjançant una donació online amb la teva targeta de crèdit.

Donació puntual

Donació periòdica

(Mensual, trimestral, semestral o anual) domiciliant-ne el pagament en el teu compte.

Donació periòdica