entitats receptores

Relació amb les entitats

El Banc manté una relació contínua amb totes i cada una de les entitats receptores que recullen aliments en els nostres magatzems.
Un equip de 21 voluntaris de l’Àrea de Distribució i Relació amb les Entitats, a més dels delegats comarcals, col·labora amb aquestes entitats. Se’ls assessora en temes organitzatius, en el repartiment equitatiu dels aliments rebuts i en el compliment dels requisits i dels compromisos adquirits amb el Banc, i es realitza una tasca pedagògica amb els voluntaris de cada entitat sobre la manipulació, la conservació i les dates de consum preferent i de caducitat dels aliments, perquè ells, al seu torn, la transmetin al receptor.
Finalment, i com una anella més de la nostra relació amb aquestes entitats, el Banc organitza unes reunions de treball mensuals amb aquelles que actuen en una mateixa zona geogràfica, a les quals també assisteixen representants de serveis socials i on es comparteixen bones pràctiques adquirides per les entitats.