entitats receptores

Programes de repartiment

Per realitzar aquesta tasca, es disposa d’uns programes de distribució específics amb diversos criteris de repartiment en cada cas:

A) Segons la tipologia del producte

  • Producte sec: Distribució mensual d’aliments a totes les entitats. El sistema informàtic assigna prèviament els productes i la quantitat que li correspon a cada una, per mitjà de l’enviament previ d’un albarà el dia anterior a la recollida.
  • Producte congelat o refrigerat. L’entrega es fa amb un transport isotèrmic propi o llogat, seguint 26 rutes de repartiment mensuals, a aquelles entitats que disposen d’equipament de fred adequat.
  • Fruites i hortalisses retirades dels mercats (SERMA): Distribució mensual o quinzenal de productes frescos o de sucs, segons la demanda de les entitats, provinents de la retirada del mercat i de la seva posterior transformació.
  • Excedents de supermercats (Minves). Les entitats benèfiques recullen els aliments en els establiments prèviament assignats.
  • Fruites i verdures de Mercabarna. Es distribueixen en funció de la quantitat de quilos disponibles. Les entitats les passen a recollir diàriament per les nostres instal·lacions ubicades en aquest centre.
  • Productes específics. Distribució de determinats aliments (llet per a lactants, aliments sense gluten, complements dietètics, etc.) que per la seva particularitat els enviem a un sector de població molt concret que ens ho sol·licita.

B) Unió Europea

Es realitza una distribució anual en tres fases, d’acord amb el programa que ens facilita el Ministeri d’Agricultura.

C) Programa de repartiment d’ajudes esporàdiques

  • Entrega immediata. Distribució no programada. Es fa en funció de les dates de caducitat o de consum preferent del producte, després de l’avís previ a les entitats.
  • Entregues directes. Aliments que, encara que es comptabilitzen, no entren en els nostres magatzems, ja que s’entreguen directament a les entitats. Provenen de diferents campanyes: “La fam no fa vacances”, Operacions Quilo, Recollides en les escoles, entrega de les empreses no alimentàries, programes de productes cuinats com ara truites, etc.

D) Programa específic de distribució del Gran Recapte

Repartiment d’aliments amb uns paràmetres específics durant els tres o quatre mesos posteriors a l’esmentada campanya.