-->

El Banc dels Aliments de Barcelona porta a terme des de l’any 2010, el projecte de recollida de minves, excedents alimentaris consumibles però ja no comercialitzables per diverses raons, que les cadenes de distribució d’aliments de Catalunya (supermercats i hipermercats), generen tant des de les seves plataformes de logística com des de les seves botigues.

Es dóna la situació que en les empreses de distribució alimentària es generen minves alimentàries, que són consumibles però per diversos motius (data de caducitat pròxima, embolcalls malmesos,...) consideren que no són adequats per a la seva venda al públic.

El Banc dels Aliments evita el malbaratament d’aquests productes, buscant el seu aprofitament per les entitats socials. Es posa en contacte els punts de venda participants, amb les entitats del seu entorn, de manera que amb gran immediatesa els recullin i puguin ser consumits.

Per regular aquesta activitat, el BdA te establerts convenis de col·laboració amb les principals cadenes de distribució d’aliments i mercats municipals.

 

Tornar al llistat