Programes interns

Programa d’Ajut de la Unió Europea

« Tornar al llistat

L’objectiu del Pla Europeu d’Ajut a les persones més necessitades és posar a disposició de les persones que ho requereixen, de forma gratuïta, aliments bàsics de qualitat, a partir dels excedents d'alguns productes agraris en poder dels organismes d’intervenció de la Unió Europea.

El Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), organisme autònom del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, que gestiona a nivell estatal el Pla, ha designat la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL), juntament amb la Creu Roja, per a la distribució d’aquests aliments.

Any rere any els 56 Bancs dels Aliments d’Espanya distribueixen els productes alimentaris que estableix el Pla Anual d’Ajut a les Persones més necessitades de la Unió Europea. Aquesta distribució es realitza trimestralment.