Programes interns

Escoles

« Tornar al llistat

El Banc dels Aliments vol fer arribar la seva inquietud a les Escoles i Instituts de Barcelona amb la intenció de crear consciència de la pobresa que hi ha a prop de casa, a més de donar a conèixer la tasca que realitza en la lluita contra la fam i el malbaratament.


Objectius

Sensibilitzar els alumnes, el personal docent i les famílies de les desigualtats socials i de la fam que es pateix al nostre entorn. Promoure la interiorització de valors entre el jovent i aconseguir la seva implicació activa en les situacions de pobresa i de fam que es pateixen a la nostra ciutat.

Valorar positivament la lluita per la defensa dels drets fonamentals de la persona: en concret un dels drets humans més vitals, el dret a l’alimentació.

Crear consciència del malbaratament dels recursos alimentaris en la nostra societat: la funció del Banc dels Aliments és vigilar les diverses baules de la cadena agroalimentària per captar els possibles desfasaments entre oferta i demanda i evitar-ne la destrucció. Conèixer el benefici que això comporta a la sostenibilitat, aprofitant excedents alimentaris que sinó haurien de ser destruïts, representa una important contribució a la preservació del medi ambient.

Donar a conèixer el Banc dels Aliments: un altre objectiu del programa és donar a conèixer la finalitat social del Banc dels Aliments a través dels centres escolars, dels equips docents, dels joves, de les seves famílies, i dels mitjans de comunicació del mateix sector.

Recollir aliments de primera necessitat: el Banc dels Aliments recapta grans quantitats d’aliments, però moltes vegades no disposem d’uns tipus d’aliments, com ara llegums, oli, llet en pols, sucre etc., que són de primera necessitat. Per això també és important la recollida d’aquests aliments bàsics.

Aquest Programa, iniciat l'any 1995 va adreçat a alumnes de Primària, ESO com a Batxillerat i el centrem en:

Xerrada: en una data convinguda amb el Centre, preferentment abans del Recapte de l'Escola, Institut o Centre.


Recapte d'aliments: acció centrada en 3 períodes de campanya:

- Dia Mundial de l'Alimentació 16 d’octubre (des de l’inici del curs, fins a finals d'octubre).
- Nadal (posterior al recapte del Dia de l'Alimentació fins a finals del 1r trimestre)
- Primavera (a partir de gener fins a la fi del curs).

L'Escola disposa de la durada de tot el curs per a fer el contingut d'aquest programa.

Durant el curs 2016-17 el Programa Escoles del Banc dels Aliments ha assolit les següents dades:

S'han impartit 139 xerrades arribant a 6.588 alumnes oients.

Hem tingut 58 visites d'escoles amb un total de 1.424 alumnes visitants.

Han participat 183 escoles, més unes 15 escoles que van col·laborar en les tasques de classificació del Gran Recapte 2016 , havent contribuït a recaptar 91.300 kg. d’aliments.

Als alumnes que hi estiguin interessats, els hi oferim la possibilitat de participar com a voluntaris en accions periòdiques: Gran Recapte, classificació d’aliments, Tió Solidari i altres activitats puntuals. Els responsables del Programa Escoles, Comunicació, Campanyes i RRHH del Banc coordinaran aquesta participació amb els referents de cada escola.

L'equip de 11 voluntaris/es que formen el tronc humà del Programa Escoles ens posem a la vostra disposició: escoles@bancdelsaliments.org.

Progama Escoles 2015/2016

El Departament d'Escoles agraeix tant la col·laboració totalment desinteressada de l’empresa BOYACÀ que ens ha ajudat a repartir el material a les Escoles ( pòsters i caixes ) com la participació dins el Programa Escoles Curs 2016/17 de les següents escoles , que , al mateix temps esperonem a seguir participant en les captes d'aliments als Centres Escolars a fi de seguir ajudant al col·lectiu de famílies més necessitades.

(Veure relació escoles participants curs 2016/17)

escoles 2016+17