Notícies

Nova Bossa Isotèrmica

11/08/2011

Com a complement del projecte de Xarxa de fred, la Fundació Banc dels Aliments està dotant a les entitats col•laboradores, d' unes noves bosses isotèrmiques, que distribuiran al beneficiaris. Aquestes bosses els hi facilitarà el transport dels aliments refrigerats fins a les seves llars, garantint així el manteniment de la cadena de fred.