Notícies

La Fundació Privada Banc dels Aliments i l’Associació Celíacs de Catalunya signen un Conveni de Col·laboració per la millora de vida dels celíacs i sensibles al gluten no celíacs en risc d’exclusió

13/10/2017

L’Associació Celíacs de Catalunya i la Fundació Privada Banc dels Aliments, compromeses amb l’assistència social, l’accés a una alimentació suficient, segura i saludable, i la cohesió social, signen aquest Conveni de Col·laboració per assegurar les necessitats nutricionals dels celíacs sense recursos econòmics i que puguin accedir al seu únic tractament, una estricta dieta sense gluten.
El compromís de Celíacs de Catalunya és oferir activitats formatives i informatives als voluntaris i tècnics del Banc dels Aliments i Entitats col·laboradores i adreçar-se a fabricants i distribuïdors de productes sense gluten perquè puguin ser proveïdors del programa objecte del Conveni. El Banc dels Aliments estudiarà les vies per facilitar l’accés a productes sense gluten als celíacs sense recursos econòmics que siguin derivats des d’Entitats benèfiques.
L’objectiu d’ambdues entitats és pal·liar les dificultats de moltes persones celíaques que, en aquests moments no disposen de medis econòmics per seguir una dieta sense gluten, amb el conseqüent perjudici per la seva salut o, el que és encara més greu, posant en perill la salut dels seus fills.
Al nostre país, els productes sense gluten són un 315% més cars que els que contenen aquesta proteïna. Fer front a la desviació de quasi 1.100€ anuals a la cistella bàsica de la compra recau única i exclusivament en el malalt i els seus familiars.
En l’actualitat, l’únic tractament per a la malaltia celíaca és el seguiment de per vida d’una dieta estricta sense gluten. La ingesta de petites quantitats provoca danys severs a la salut de la persona celíaca.
La Fundació Privada Banc dels Aliments és una entitat independent i sense ànim de lucre que té com a objectiu recuperar els excedents alimentaris i distribuir-los entre les entitats locals per tal que els facin arribar a les persones necessitades.
L’Associació Celíacs de Catalunya és la primera organització creada a Espanya en defensa dels interessos de les persones celíaques. Declarada Entitat d’Utilitat Pública des del 1982, representa al col·lectiu davant entitats i organismes públics i privats, i els ofereix la informació, formació i l’assessorament que els hi ajuda a aconseguir una millor qualitat de vida, també a les seves famílies. Actualment compta amb més de 10.000 socis, el 60% dels quals són menors.