Notícies

Iniciatives per a la reducció del malbaratament alimentari al sector agroalimentari

27/11/2017

Un terç de la producció global d’aliments es desaprofita i es malbarata generant greus impactes socials, ambientals i econòmics. El malbaratament es produeix en totes les fases de la cadena alimentària, des de la producció primària fins a les llars, i s’associa a una gran diversitat de causes. Això fa imprescindible la implicació de tots els agents en la seva anàlisi i la resolució. El DARP promou la prevenció del malbaratament a Catalunya i, especialment, en els seus àmbits de treball. La sessió contribuirà a la presentació d’experiències i a l’articulació de xarxes de col·laboració per implantar estratègies i mesures concretes que aportin solucions als operadors de la cadena alimentària.

El Director del Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas, intervindrà en una de les ponències.

En aquest enllaç trobareu el programa complet: