Notícies

Estudiants de la UAB en lluita contra el malbaratament d’aliments

01/03/2012

El Grup de Voluntaris de Cooperació i Medi Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona ha impulsat una campanya de sensibilització envers al malbaratament alimentari, destinada a conscienciar al col.lectiu universitari sobre el greu problema que representa i, al mateix temps, proposant solucions per evitar-lo.

A continuació reproduïm integrament el manifest que han elaborat.

MANIFEST DE LA CAMPANYA “Menja Just a la UAB”

Stop al malbaratament alimentari!!

El dret a l’alimentació garanteix l’accés de forma regular i permanent a una alimentació suficient en quantitat i en qualitat, així com als mitjans necessaris per produir-la.
El model alimentari actual, en canvi, demostra la seva incapacitat per a resoldre els problemes de seguretat i sobirania alimentària. La FAO calcula que es perd un terç del menjar produït arreu del món. A Europa 89 milions de tones d’aliments són llençades sistemàticament per l’agroindústria, la distribució, la restauració i les llars cada any. A Catalunya són més de 260.000 tones les que es malbaraten anualment i a la UAB llencem uns 490 kg/dia d’aliments que es podien haver consumit.

Al mateix temps, la fam afecta actualment a més de mil milions de persones i a Catalunya més d’un milió tenen problemes per accedir a una dieta suficient i equilibrada, mentre que un terç de la població del primer món té problemes d’obesitat.

Els estatuts de la UAB s’inspiren en “els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat”. Aquests principis tenen “la finalitat de posar en pràctica noves estratègies destinades a construir, des de l’àmbit universitari, una societat més justa que respongui amb més eficàcia als nous reptes socials i a conceptes com els de responsabilitat social corporativa, desenvolupament sostenible o compromís èticament responsable”. Per tant, “s’haurien d’encaminar a les empreses i persones físiques que tenen relacions comercials amb la UAB, de manera que el compromís ètic que la UAB consagra en la seva organització també tingui cabuda en l’organització interna de les empreses proveïdores de la universitat i en les seves relacions amb empreses subcontractistes i proveïdores, tant del nostre país com d’altres països en vies de desenvolupament”.


En aquest context, com a membres de la comunitat universitària volem reivindicar el dret a l’alimentació justa i responsable. Creiem que la UAB pot contribuir-hi reduint el malbaratament alimentari en els seus campus. Demanem doncs, que la UAB:

• Promogui campanyes per tal de conscienciar i prevenir el malbaratament alimentari a títol individual.
• Inclogui requeriments en els concursos per a l’adjudicació del servei de menjador i clàusules en els contractes del serveis de restauració orientats a la reducció del malbaratament alimentari.
• Estudiï com oferir un servei on les quantitats de menjar i el seu cost siguin proporcionals.
• Transfereixi els excedents alimentaris de la UAB i de les seves empreses concessionàries a entitats d’acció social de l’entorn més proper, perquè, d’una manera transitòria, puguem denunciar la injustícia de la fam al nostre país

Per tal que la reducció del malbaratament alimentari sigui un èxit, ens cal l’adhesió del màxim de persones i col•lectius de la UAB que donin suport a aquesta demanda.

Grup de Voluntaris de Cooperació i Medi Ambient
Fundació Autònoma Solidària