Notícies

Creació d’una xarxa de fred per la distribució dels aliments

09/06/2011

Des del Banc dels Aliments de Barcelona hem cercat noves fonts de subministrament dins la gamma de productes frescos i congelats,donant un pas més enllà i sortint del Banc,per això hem creat una xarxa de fred per fer arribar en perfectes condicions aquest tipus de productes a les entitats benèfiques.

Actualment, degut a l’ increment constant de la demanda d’aliments que ha provocat la crisi econòmica i el corresponent augment de l’atur , una de les funcions dels Bancs dels Aliments és aconseguir augmentar la quantitat d’aliments a distribuir a les entitats benèfiques.

Per portar a terme aquest projecte, en primer lloc hem augmentat la capacitat frigorífica del Banc, en segon lloc estem equipant les entitats benèfiques amb arcons frigorífics i finalment, per evitar despeses de transport frigorífic a les entitats benèfiques, el banc dels aliments es responsabilitza de la seva distribució fins a cadascuna d’elles. Per completar el projecte ens fan falta encara nous recursos financers.