Notícies

4ª trobada de la Plataforma REFRESH contra el malbaratament alimentari

18/12/2018

Dimarts passat 11 de desembre es va celebrar en 4a trobada de la Plataforma REFRESH a l’estat espanyol contra el malbaratament alimentari a la seu del CREDA-UPC-*IRTA (Castelldefels, Barcelona). En aquesta ocasió, tenint en compte que queden 6 mesos per al final del projecte, es va aprofitar per a fer una avaluació dels resultats de la plataforma en els seus tres anys de marxa i per a presentar els resultats més importants del projecte a nivell europeu. A més, es planteja la possible continuïtat de la Plataforma més enllà de REFRESH.

Dins de la jornada, com tots els anys, les organitzacions membre van tenir l'oportunitat de presentar els seus projectes.
El Departament d'Agricultura de la Generalitat Catalunya va presentar la seva estratègia contra les pèrdues i el desaprofitament alimentari, dins de la qual destaca el butlletí mensual #Aprofitaelsaliments.

L'Agència de Residus de Catalunya va presentar el projecte InterregECOWASTE4FOOD que lidera com a partner a Catalunya: l'objectiu del projecte és el coneixement mutu entre regions (mitjançant la visita a ecoinnovacions de tots els territoris) així com el desenvolupament de Plans d'Acció regionals que aglutinin a tota la diversitat d'actors de la cadena agroalimentària.

Igualment, el Banc dels Aliments de Barcelona va presentar com la seva tasca es connecta amb la lluita contra el malbaratament mitjançant la redistribució d'aliments no aptes per a la comercialització i com estan ampliant el seu radi d'actuació a productes frescos.

Per concloure l’acte, Raquel Díaz de CREDA-UPC-IRTA va presentar els resultats d'una enquesta que forma part de la seva tesi i que aporta informació útil per a les campanyes de sensibilització: els consumidors reaccionen de diferent manera segons se'ls presentin dades de desaprofitament alimentari en termes d'impactes ambientals, diners, volum o número de menjars.