Missió i valors

La lluita contra el malbaratament: cercar noves fonts de productes "consumibles però no comercialitzables" per redistribuir-los als més necessitats, promovent el seu aprofitament mitjançant les "xarxes solidàries de proximitat", reduint la petjada ecològica per transports innecessaris.

La lluita contra la fam: ajudar a pal·liar la pobresa i l’exclusió social, destinant els excedents alimentaris recuperats i distribuint-los a través d’entitats socials especialitzades i homologades que disposen de menjadors socials, centres d’acollida i que reparteixen lots a famílies.

El nostres valors

  • Lluita contra el malbaratament i la fam d’aquí.
  • La primacia de la gratuïtat, tant en la recepció com en el repartiment d’aliments.
  • La distribució justa.
  • La millora de la sostenibilitat de la cadena alimentària.
  • La gestió a través del voluntariat.
  • La transparència en la gestió dels recursos.