-->

Programes d'aprofitament

Aprofitant aliments

Recuperació de minves als supermercats i mercats municipals

El BdA de Barcelona porta a terme des de l’any 2010, el programa de recuperació de minves en les cadenes de distribució d’aliments. Les minves son aliments (sovint frescos) que per tenir una data de caducitat molt propera, ja no son aptes per la venda, ni tan sols reduint el seu preu.

El BdA evita el malbaratament d’aquests productes, buscant el seu aprofitament per les entitats socials, tot posant en contacte els punts de venda participants, amb les entitats del seu entorn, de manera que els aliments es recullin de manera immediata i puguin ser consumits ràpidament.

Per regular aquesta activitat, el BdA té establerts convenis de col·laboració amb les principals cadenes de distribució d’aliments i mercats municipals.

Tornar