Línies de treball

La recuperació dels aliments

El malbaratament alimentari és un problema d’abast mundial que afecta tots els nivells de la cadena agroalimentària. Per això el Banc dels Aliments el prevé en diversos fronts diferents, però, al mateix temps, efectius. D’una banda, es recuperen els excedents de la indústria alimentària que les empreses no poden comercialitzar però que encara són consumibles, els de les plataformes logístiques, de les cadenes de distribució i els mercats. De l’altra, s’aprofita la fruita de retirada dels productors agraris, a través del programa SERMA, o es transformen les fruites en sucs i les verdures en conserves per poder ampliar el termini de distribució.

En els últims anys, la creació de la xarxa de fred també ha permès la millor recuperació i distribució de productes refrigerats i congelats. La producció d’aliments que no es consumeixen comporta un gran cost ambiental, tant per l’energia i els recursos naturals emprats en la seva producció com pel cost energètic, econòmic i mediambiental que suposa la seva destrucció. El Banc contribueix així a un desenvolupament més sostenible.

La lluita contra la fam més propera

El Banc dedica els seus esforços a fer complir un dels drets humans més fonamentals: el de l’accés a una alimentació suficient, segura i saludable per a les persones més desafavorides del nostre entorn. A més, assegura també una distribució justa: els aliments es distribueixen a través d’entitats benèfiques homologades. Basant-se sempre en el principi de la gratuïtat, els aliments es reben i es donen sense mitjançar-hi cap tipus de contrapartida econòmica.