entitats receptores

La distribució d’aliments

L’Àrea de Distribució i Relació amb les Entitats vetlla per garantir que el repartiment dels aliments rebuts sigui equitatiu entre totes les Entitats Receptores, assegurant que els aliments arribin a qui més ho necessita i per això cal tenir un bon coneixement del seu funcionament i instal·lacions mantenint contacte permanent amb totes elles. També es compta amb el suport de diversos programes informàtics basats en els paràmetres següents: nombre de beneficiaris (adults, nens i lactants), tipologia d’entitat (repartiment de lots / menjador social / servei de desdejunis i berenars) i especificacions dietètiques característiques de cada entitat (aliments infantils i celiaquia).

L'any 2017 han estat 125.372 les persones ateses a través de 322 entitats.

EVOLUCIÓ PERSONES ATESES

Com sol·licitar aliments

Perquè aquestes entitats puguin ser receptores d’aliments per part del Banc, han de complir una sèrie de requisits, com per exemple:

  • Estar inscrites en el Registre d’Entitats, Serveis i Establiments de Serveis Socials (RESES) del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
  • Ser un organisme benèfic amb el propòsit de servir als col·lectius socialment més desfavorits.
  • Distribuir els aliments de forma totalment gratuïta.
  • No discriminar els beneficiaris de les ajudes que se’ls puguin prestar.
  • Que les persones que reben aliments de les entitats vinguin derivades dels serveis socials de l’Administració i/o treballadors socials de Càritas o de la mateixa entitat en coordinació amb els serveis socials dels ajuntaments.
  • No utilitzar els aliments rebuts per a finalitats contràries a les del Banc dels Aliments.
  • Complir les normes de seguretat alimentària, especialment pel que fa a la cadena de fred.

* Podeu trobar tota la documentació necessària per a tramitar la sol·licitud a Documents d’Interès en aquest mateix apartat