Els bancs al món

LA FEDERACIÓ EUROPEA DE BANCS DELS ALIMENTS (FEBA)

Es va fundar el 1986, impulsada per França i Bèlgica. En l’actualitat agrupa 256 bancs pertanyents a 21 països. Els Bancs dels Aliments a Europa any rere any milloren la seva gestió per aconseguir recuperar el màxim d’aliments i així incrementar les tones distribuïdes. Els cinc països d’Europa que més quilos van distribuir el 2014 van ser: França, 97 milions de quilos; Polònia, 68 milions; Portugal, 25 milions; Itàlia, 55 milions i Espanya, 145 milions. A nivell de Bancs, el de París gestiona al voltant d’uns 9 milions de quilos, Lisboa gairebé 8 milions. A l’Estat espanyol, els Bancs dels Aliments de Sevilla, Las Palmas o Màlaga es mouen prop dels 7 milions. València 7,5 milions. Madrid 15,6 milions i Barcelona 16,2 milions de quilos.

FEBA

LA FEDERACIÓ ESPANYOLA DE BANCS DELS ALIMENTS (FESBAL)

L’any 1996, els bancs d’aliments d’Espanya la van fundar amb el propòsit de coordinar i facilitar les relacions amb els organismes de l’Administració central i internacional, així com amb altres entitats no lucratives i empreses.

FESBAL

LA FEDERACIÓ CATALANA DE BANCS DELS ALIMENTS (FECATBAL)

Es va crear a l’abril del 2013 amb la intenció de coordinar i sumar esforços davant de l’Administració, les empreses i la societat de Catalunya.

FECATBAL

A nivell mundial existeix la Xarxa Global de Bancs dels Aliments, que comprèn tots els Bancs d’Aliments situats als diversos continents. Cal destacar, no obstant, que aquesta estructura en xarxa no limita l’autonomia com opera cada Banc en la seva àrea local.