Donació d'aliments Recaptes col·lectius


GRUP KURITA

GRUP KURITA

Actualment, la nostra situació està plena d’incerteses i dificultats logístiques. La COVID-19 ha transformat la nostra manera de viure i de treballar.
Per aquest motiu, Kurita Iberica ha llançat un recapte on-line intern entre els seus col·legues per preservar l'accés i la seguretat dels aliments a tots els participants, com ara donants i voluntaris. Kurita està orgullosa de col·laborar amb el Banc dels Aliments i d’ajudar les persones amb menys recursos que pateixen més dificultats.

El Grup Kurita defineix la CSR com la responsabilitat del Grup Kurita pel seu impacte en la societat. No només ens comprometem a afrontar reptes tecnològics, sinó que també utilitzem les nostres capacitats per donar suport a projectes humanitaris.


Our situation nowadays is full of uncertainties and logistical difficulties. COVID-19 has transformed the way we live and work.
For this reason, Kurita Iberica has launched an internal collection on line, among their colleagues to preserve food access and safety to all participants, such as donors and volunteers. Kurita is proud to collaborate with Banc dels Aliments and to help people with fewer resources experiencing more difficulties.
The Kurita Group defines CSR as the Kurita Groupʼs responsibility for its impact on society. We commit ourselves not only to meet technological challenges but also use our abilities to support humanitarian projects.

Contacteu a través del correu recaptesempreses@bancdelsaliments.org
O bé trucant al telèfon 933 464 404

Tornar