• Donació Empreses

    Recollida entre els treballadors d'una empresa

    Els empleats d'una empresa poden organitzar una col·lecta d'aliments, ja sigui com una iniciativa pròpia o de l'Organització.