empreses solidàries

Donació econòmica

Donació d’aliments

Totes les empreses, tant del sector alimentari com de la resta de sectors ens poden ajudar al manteniment de la nostra tasca social.

Si desitgeu contribuir al manteniment o funcionament (compra d’aliments, instal·lacions i logística) de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona amb una aportació econòmica, podeu fer-ho de les següents maneres:

Donació anònima o nominativa

Fer un ingrés directament al nostre compte a Caixa Banc: 2100 0555 31 0201930933

En el cas de la donació nominativa, proporcionar les dades fiscals al Banc, a fi de poder expedir-ne el Certificat corresponent.

Donació on line

També es pot fer la donació econòmica a través del següent link de la qual, si ho sol·liciteu, se us enviarà el corresponent certificat per a fer-ne la deducció fiscal a l’Impost de Societats.

Donació econòmica »

Donació directa

Contacteu amb el departament d’administració del banc dels aliments a: donacions@bancdelsaliments.org o al Tel: 93 346 44 04

Si desitgeu rebre el Certificat de la vostra donació que us permetrà fer la corresponent desgravació en l’IRPF o bé a l'Impost de Societats si la aportació la fa una Entitat, comuniqueu-ho al mateix departament.

Domiciliació Bancaria

Empleneu la butlleta d'aportació i envieu-la al Banc dels Aliments seguint les indicacions següents:

 • 1. Aconseguiu el model de butlleta d'aportació link a document.
 • 2. Imprimiu-la i empleneu les dades segons convingui.
 • 3. Trameteu-la via correu ordinari a:
  Fundació Banc dels Aliments Barcelona
  Departament d’Administració
  Carrer Motors, 122
  08040 Barcelona
 • 4. També podeu enviar-la per correu electrònic a: donacions@bancdelsaliments.org