Quins aliments es poden donar

 • Rebem tot tipus d’aliments i begudes que siguin aptes pel consum humà.
 • Els aliments poden ser secs, refrigerats o congelats.
 • Peribles o no peribles.
 • El Banc dels Aliments, no accepta aliments caducats o amb data de consum preferent superada. PDF consum preferent i caducitat
 • Els aliments en tot cas han de tenir l’etiqueta de la data de caducitat o de consum llegible i amb la descripció dels ingredients.
 • Excedents de producció
 • Productes que no hagin superat la seva data de caducitat o de consum preferent.
 • Productes amb embalatge o etiquetatge defectuós, promocions acabades...
 • Partides tornades pels clients
 • Romanents de comandes, no servits.
 • Productes excedents de campanyes comercials finalitzades.
 • Productes estacionals fora de temporada però no caducats.
 • El nostre magatzem amb cambra frigorífica i de congelació, està preparat per rebre tota classe d’aliments envasats, refrescos, fruita fresca, refrigerats i congelats, etc.

Donació de productes alimentaris propis

Si sou una empresa agroalimentària o teniu aliments per donar, de distribució o de logística, tant excedentaris com no excedentaris, només cal que us poseu en contacte amb el nostre departament d’aprovisionament on us informaran de manera personalitzada sobre el procediment que cal seguir per a fer una donació. Ens encarreguem d’oferir una solució per cada donant.

Podeu contactar amb l’equip d’aprovisionament:

Organitzar un recapte entre els treballadors

Qualsevol empresa també pot organitzar una col·lecta d’aliments entre els seus treballadors, de manera presencial (recollint aliments en caixes) o pot crear la seva pròpia campanya de recollida d’aliments online, personalitzada i amb un comptador per a que els seus treballadors puguin saber quant s’està recollint.

Podeu contactar amb:
Amado Joaniquet o Montse Satué

Els avantatges de realitzar un recapte entre els treballadors són:

 • Contribució a formar part de la Cadena Solidària.
 • Difusió de l’acció per part del Banc del Aliments.
 • Apropament entre l’empresa i els treballadors, que conjuntament contribueixen en una acció solidària a favor dels més necessitats del nostre entorn.

Garanties

El Banc dels Aliments assumeix el compromís de tractar els productes alimentaris adequadament per poder entregar-los en l’estat òptim de consum. Així mateix, s’exigeix a les entitats receptores que realitzin el mateix tractament.
Des del Banc del Aliments es realitzen visites periòdiques a les entitats benèfiques receptores, i es garanteix d’aquesta forma que els aliments arribin en perfecte estat al destí final.
Quinzenalment la Generalitat realitza inspeccions dins del programa SERMA pel control de fruites i verdures.

El Banc dels Aliments té en marxa el repartiment d’aliments refrigerats i congelats, tanmateix, per poder millorar aquest programa de la xarxa de fred, s’ha començat a equipar amb congelador o frigorífic a les Entitats idònies per rebre aquests aliments.

Seguretat Alimentària

Assegura la qualitat dels aliments consumibles que emmagatzema i distribueix el Banc dels Aliments fins que aquests arriben als beneficiaris. Això es pot aconseguir a través de controls de qualitat organolèptica dels aliments rebuts, de la caducitat dels aliments i, també, de les instal·lacions i prestacions de les entitats receptores homologades pel Banc dels Aliments.