entitats receptores

Documentació per a les entitats

Consells de bones pràctiques

 • Com ser una entitat receptora del Banc dels Aliments
  Requisits per acceptar a les entitats
  Document PDF

  Documents necessaris per a gestionar l’alta com a entitat Document PDF
 • Guia del maneig dels aliments
  L’objecte d’aquesta guia és difondre un mínim de normes per tal de mantenir els aliments en un bon nivell de qualitat. Per això, cal gestionar-los de forma adequada al llarg de tota la cadena alimentària. Les entitats benèfiques han de disposar d’un local en condicions adequades, que permeti el bon maneig i control dels aliments.
  Document DOCX
 • Guia de consells per l’emmagatzematge d’aliments
  Normes a seguir per conservar els aliments als magatzems de les entitats. Tanmateix, aquesta guia explica la diferència entre data de caducitat i de consum preferent i com actuar amb els aliments en cada cas.
  Document PDF
 • Guia de conservació d’aliments
  Document PDF
 • Consum preferent: dates de consum
  Document PDF