Altres

DONACIÓ D'EXCEDENTS
DONACIÓ DE SERVEIS
DONACIÓ D'HERÈNCIES I LLEGATS