entitats receptores

Agrupacions d’entitats

Des de fa uns quants anys, el Banc dóna suport a una iniciativa que van impulsar les mateixes entitats: l’Agrupació d’aquelles que es troben en una mateixa zona.

Aquest projecte va sorgir amb l’objectiu que l’entrega d’aliments en les entitats es fes d’una manera equitativa, ja que els recursos per efectuar el repartiment dels aliments són diferents entre si i, en alguns casos, molt limitats.

En agrupar-se (21 agrupacions que acullen, al mateix temps, 104 entitats i ajuden a 36.404 beneficiaris, cosa que suposa un 29% del total del BdA), s’optimitza la distribució i el cost dels aliments perquè arribin al nombre més gran possible de beneficiaris i se’n facilita la recollida amb la posada en marxa, en moltes d’aquestes, d’un model de lliure elecció de productes, d’acord amb un sistema de punts prèviament assignats i segons les característiques de cada unitat familiar.